Chrześcijaństwo A Hazard

Czy chrześcijanie mogą uprawiać hazard? Czy zatrzymuje ich to przed zbliżeniem się do Boga? Czy uzależnienia od hazardu odsuwają nas od tego, co naprawdę istotne?

Niejednokrotnie najwierniejsi chrześcijanie zadawali sobie pytania związane z hazardem, na próżno poszukując jednoznacznej odpowiedzi. Biblia bowiem nie mówi wprost na temat hazardu, a jedynie daje wskazówki i uczy o wartościach bliskim Bogu. To właśnie tej nauce jesteśmy jednak w stanie zrozumieć, że chrześcijanie nie powinni oddawać się pokusie hazardu w żaden sposób.

Życie W Obłudzie

„Korzeniem wszelkich szkodliwych rzeczy jest umiłowanie pieniędzy” (1 Tymoteusza 6:10). 

Bóg niejednokrotnie powtarza, że dóbr materialnych należy się wyzbyć, gdyż prowadzą do życia w obłudzie i grzechu. Zatem umiłowanie hazardu tylko pogłębia pokusę bogactwa, wiedząc, że w przypadkowy sposób możemy wzbogacić się tak naprawdę kosztem innych. Gry hazardowe zachwycają graczy pięknymi oprawami graficznymi i wyjątkowo wielkimi wygranymi – jednak na próżno, gdyż to tylko przykrywka. W rzeczywistości jest to machina napędzana pieniądzem, która wzbogaca tylko wybranych w powierzchowny sposób. Nie o takim bogactwie Bóg naucza swoich wiernych!

Należy wystrzegać się miłowania pieniędzy, a ubóstwo jest jedną z największych cnót nie tylko św. Franciszka, a całej idei chrześcijaństwa. Fundamentem wiary jest pokora i umiłowanie prawdy, której pieniądze nigdy nie były i nie będzie częścią.

Chrześcijaństwo hazard – te dwa słowa stoją w sprzeczności wobec siebie niemal tak samo jak niebo i piekło.

Postawa Chrześcijańska

Nie da się ukryć, że na naszej drodze istnieje wiele pokus, którym ludzki, ograniczony umysł tak łatwo może ulec. Należy zatem zawsze nosić w sobie Boga, który uchronić nas może od tego co kusi nas tak, jak wąż kusił Ewę w Raju. „Każdy jest doświadczany, gdy go pociąga i nęci jego własne pragnienie”, czytamy w Biblii (Jakuba 1:14).

Zatem nie jesteśmy w stanie pozbyć się pokus w życiu, aczkolwiek możemy im się przeciwstawić, a w tym może pomóc nam szczególnie wiara. Pan jest „miłosierny i łaskawy” (Psalm 103:8), dlatego to w Nim możemy znaleźć ukojenie.

Share This Post!