TrzejTowarzysze – Droga Do Prawdy

Strona TrzejTowarzysze została stworzona z myślą o tych, którzy chcą rozpocząć, kontynuować, bądź wzbogacić swoją podróż ku bliskości Bogu. Inspirowany osobą i nauką św. Franciszka z Asyżu portal jest źródłem wiedzy, lekcją pokory i ostoją dla wszystkich zagubionych dusz.

Dlaczego „Trzej Towarzysze”?

Franciszek z Asyżu miał wielu naśladowców, a jego najwierniejsi uczniowie, Leon, Rufin i Anioł, uważani są za autorów „Relacji Trzech Towarzyszy”, która dziś stanowi jedną z najważniejszych biografii świętego. To oni towarzyszyli Franciszkowi w dużej części Jego życia, spisując liczne fakty, a także historie dotyczące Franciszka od innych zaufanych braci. Dzięki temu świadectwu poznajemy bliżej losy pokornego brata, co pozwala nam czerpać jeszcze więcej inspiracji do transformacji naszych postaw życiowych.

Postawa św. Franciszka

Św. Franciszek to dziś uosobienie miłości. Głosząc wyjątkową filozofię wiary opartej na ubóstwie i czystej radości, wielbił on braterstwo żyjących istot, uwielbienie do otaczającego nas świata oraz wiarę w litościwego Boga. Propagując spójną przyjaźń i występując przeciwko nienawiści i złowrogości, Franciszek stworzył zakon wędrujący.

Dziś możemy czytać o legendach dotyczących Jego życia w zbiorze opowieści o świętym („Kwiatki św. Franciszka z Asyżu” anonimowego autorstwa). Dodatkowo świadectwem wielkości świętego są właśnie TrzejTowarzysze, którzy zapoznają nas z nauką Franciszka i uczą jak wyzwolić się od grzechu.

Trzej Towarzysze i Nawrócenie

Nikt tak jak św. Franciszek nie pokazuje mocy nawrócenia. Za młodu buntownik i pasjonata luksusu marzył o wysokiej pozycji społecznej i „lansie”. Z czasem zrozumiał siłę pokory i odkrył świat na nowo, widząc piękno tam, gdzie na pierwszy rzut oka wcale go nie ma.

Pobyt w więzieniu oraz długa przebyta choroba skierowały Franciszka w stronę ubóstwa, zamieniając wystawne i pełne próżnej ekscytacji życie, na egzystencję pełnej prostoty, często też w odosobnieniu. Poddał się modlitwie i pokucie, aby w ostateczności odszukać wolę Boga, do czego my sami winniśmy wszyscy dążyć. To nie pieniądz nas wyzwoli, a pokorne życie ziemskie.

Nauka i Wiara

Św. Franciszek propagował pokorne podejście do wiary, ale także i życia człowieka. Jego główne zręby nauki można podzielić na poniższe aspekty:

  • Miłość

Miłość to podstawa wiary i odzwierciedla się w stosunku do każdej istoty żywej jako dziecka Boga. Przestawia się ona także w stosunku do cielesności, stąd wyklucza udręczenie i gnębienie fizyczne. Miłość okazuje się do chorych i cierpiących, którzy walczą każdego dnia (opowieść o Franciszku i trędowatym przypomina o tej chlubnej postawie). Dla św. Franciszka i Jego uczniów miłość okazywana światu jest oznaką miłości do samego Boga.

Te postawy stanowią epicentrum strony TrzejTowarzysze. Kierując się pokorną myślą Franciszka dzielimy się miłością z naszymi siostrami i braćmi, przekazując siłę tym, którzy potrzebują jej najbardziej.

  • Radość

Celebracja świata, piękna nas otaczającego, miłości, postu, pracy i normalności to klucz postawy franciszkańskiej. Opierając się na męce Chrystusa, święty Franciszek przypomina nam o tej najbardziej wymagającej w historii świata afirmacji życia.

  • Ubóstwo

Być ubogim to być wolnym. Tak w rozumieniu świętego należy postępować, aby pozbyć się zależności od dóbr materialnych. Sam był synem bogatego włoskiego kupca i zrezygnował z luksusu dobrowolnie. W „Kwiatkach św. Franciszka z Asyżu” niejednokrotnie nazywany jest Świętym Biedaczyną. Swoje proste, dalekie od bogactw życie nie było prowadzone dla pokuty, a jedynie ku idei zjednoczenia się z tymi, którzy doświadczali trudów i biedy.

Trzej Towarzysze przypominają ideę Chrystusa, który mówił – „Zostaw wszystko i pójdź za mną”. Wraz z tą myślą przypominamy o próżności materialnych dóbr, które tak mocno zawładnęły dzisiejszym światem. Razem odkryjmy na nowo drogę do prawdy pozbywając się tego, co nie przyda nam się w momencie zjednoczenia z Panem Bogiem.