Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Prowincjalne Spotkanie LSO – Formacja

Kwiecień 5 - Kwiecień 7

Pokój i Dobro!

Zapraszamy na Franciszkańskie Spotkanie Formacyjne dla Ministrantów naszej Prowincji zakonnej w dniach 5-7 kwietnia 2019 r.

ZAPISZ SIĘ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQediiUiggCwBDFwVkFiZ3yy_HNbyz4A-eNdnTg_SYAgIV1Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

Przykład zgody:

Ja, niżej podpisana/-y ……….., wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………. w Franciszkańskim Spotkaniu Formacyjnym dla Ministrantów Prowincji WNMP w Polsce, w dniach 5 – 7 kwietnia 2019, organizowanym przez Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe „Trzej Towarzysze w Chorzowie, ul. Franciszkańska 1.
Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów…………………………………

oraz

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Chorzów, dn. …………..
…………………………………………………….
(imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas Franciszkańskiego Spotkania Formacyjnego Ministrantów Prowincji WNMP organizowanego przez Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo – Powołaniowe „Trzej Towarzysze” w Chorzowie oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na następujących polach eksploatacji: strony www i portale społecznościowe Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego, publikacje, książki, kroniki oraz tablice ścienne
i foldery w celu informacji i promocji FCMP, i z tego tytułu w przyszłości nie będą przedstawiali żadnych roszczeń finansowych.
…………………………………………………………………………………………………
( imię/imiona i nazwisko dziecka , klasa)
Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
..……………………………………………….
(czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów )

Zostaw komentarz

Szczegóły

Start:
Kwiecień 5
Koniec:
Kwiecień 7
Wydarzenie Category:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram