Siedem słów Jezusa na Krzyżu.

Siedem słów Jezusa na Krzyżu
   Komentarze do utworów kapeli Zbigniewa Wałacha Wałasi
   Katowice Panewniki, Wielki Post 2006

   1. Ojcze przebacz im ponieważ nie wiedzą co czynią (Łk 23, 34)

      Ojcze przebacz im
   Bo nie wiedzą co czynią
   Bo nie wiedzą, że nienawiść jest zawsze ich przegraną
   Bo nie wiedzą, że raniąc pogłębiają swoje rany
   Bo nie wiedzą, że nienawiść wróci do nich z całą mocą swej destrukcji

      Ojcze przebacz im
   Bo ja nie potrafię nosić w sobie nienawiści i urazy
   Bo ja nie potrafię odpowiedzieć złem na zło
   Bo ja nie potrafię nie kochać nawet swych krzywdzicieli
   Bo ja nie chcę aby spirala zła rozwijała się dalej

      Ojcze przebacz
   Tym co nie potrafią żyć bez nienawiści
   Tym co nigdy nie wypowiedzieli słowa przepraszam
   Tym co wiedzą że krzywdzą
   Tym co nie chcą przestać krzywdzić

   2. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju (Łk 23, 43)

   Życie łotra
      skrwawione cudzą krwią i nieszczęściem
      pozbawione dobra i miłości
      przegrywane dzień po dniu

   Spotkanie z Jezusem na krzyżu
      w męczarniach pełnych bólu
      w oczekiwaniu na jak najszybszą śmierć
      w ostatniej najbardziej nieoczekiwanej szansie

   Obietnica raju ponieważ
      wyznał wiarę w bóstwo Jezusa
      skruszył wszelką swą zatwardziałość serca
      miłość zawsze jest większa od nieprawości

   3. Niewiasto oto twój Syn – Synu oto Matka twoja (J 19, 26)

   Macierzyństwo Maryi
      dziewicze w miłości
      wierne do końca
      pełne ukrytego bólu

   Synostwo Jana
      pełne lęków
      powierzone matce
      troskliwe i czułe

   Nasze życie
      otulone macierzyństwem Maryi
      nigdy nie pozbawione jej miłosnej obecności
      w którym od wypowiedzenia słów Jezusa na krzyżu
      nigdy nie pozostaniemy sierotami

   4. Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił (Mt 27, 46)

   Życie Jezusa pełne
      zawierzenia i oddania się Ojcu
      posłuszeństwa nie znającego sprzeciwu
      miłości nie znającej zwątpienia

   Konanie na krzyżu
      w ciemności i milczeniu Ojca
      nienawiści tych co krzyżowali
      w ostatnie pokusie:
         możesz zejść i udowodnić wszystkim kim jesteś

   Odpowiedź Jezusa
      wytrwała do końca
      dźwigająca w sobie zwątpienie całego świata
      pełna wiary silniejszej od wszelkiej ciemności

   5. Pragnę (J 19, 28)

   Pragnienie
      codzienny pokarm Jezusa
      pierwsze uczucie które towarzyszyło Mu gdy otwierał oczy
      większe z każdym dniem

   Pragnienie Jezusa na krzyżu
      by spełniło się to na co przyszedł
      by jego męka otworzyła niebo każdemu człowiekowi
      by każdy mógł się w nim pokrzepić

   Pragnę
      zwilżyć usta Jezusa swą miłością
      ulżyć Jego cierpieniu swym wytrwaniem
      bym Jego cierpienie nie poszło na darmo

   6. Wykonało się (J 19, 30)

   Wykonało się
      kielich został wypity do końca
      proroctwa zostały spełnione
      zbawienie spełniło się

   Wykonało się
      za najwyższą cenę
      za przelaną krew
      za życie oddane

   Wykonuje się
      kiedy współcierpisz
      kiedy współczujesz
      kiedy współuczestniczysz

      albowiem męka Jezusa Chrystusa
      będzie się dokonywać w nas
      aż do skończenia świata

   7. Ojcze w ręce Twoje powierzam ducha mego (Łk 23, 46)

   Ojcze
      Tatusiu
      wracam do Ciebie
      albowiem wykonałem wszystko
      co mi powierzyłeś

   Ojcze
      w dłoniach Twoich
      jest moje ostatnie przejście
      z tego co widzialne i skończone
      do Twojego świata
      gdzie nie ma czasu i przestrzeni

   Ojcze
      przyjmij mnie takim jakim jestem
      przyjmij drogę przebytą od mego poczęcia do mej śmierci
      przyjmij mnie wszak wracam do swego domu

   Ułożyłem w pustelni MB Anielskiej 22 II 2006
   © fra Syrach Janicki OFM

Zostaw komentarz