Modlitwy oraz inne teksty

   W duchu modlitwy i pobożności zapraszamy do skorzystania ze skarbnicy duchowości franciszkańskiej. Znajdują się tu teksty modlitw św. Franciszka jak i zarazem modlitwy franciszkańskie. Może znajdziesz tu swoją ulubioną modlitwę…

Ku czci Matki Bożej:

   Akt zawierzenia

   Ku czci św. Franciszka z Asyżu:

   Litania do św. Franciszka
   Modlitwa franciszkańska
   Modlitwa do św. Franciszka
   Koronka franciszkańska Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny
   Do św. Ojca Franciszka
   Byłeś dla wszystkich bratem
   Prowadź do Betlejem… (Do św. Franciszka w czasie Adwentu)
   Święty Franciszku… (Do św. Franciszka na Boże Narodzenie)

   Ku czci św. Klary z Asyżu:

   Preghiera a Santa Chiara (po włosku)

   Ku czci św. Antoniego z Padwy:

   Litania do św. Antoniego


   Akt zawierzenia W tym samym duchu pokory, z jakim Biedaczyna z Asyżu 800 lat temu przybył do tego świętego miejsca, by prosić o "poznanie Twojej woli", również my, Bracia Mniejsi Trzeciego Tysiąclecia, gromadzimy się, by uzyskać Twoje wsparcie, Maryjo, w naszej wędrówce "ku łasce początków" naszego Zakonu.
Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
Oddajemy w opiekę cały Zakon Braci Mniejszych, naśladowców św. Franciszka.
Przyjmij nas do Twego kochającego serca, abyśmy wytrwali w powołaniu franciszkańskim i mogli zawsze i w coraz większym stopniu "posiąść Ducha Pańskiego i Jego święte działanie".

Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
Zawierzamy wszystkich naszych misjonarzy, by dzięki męczeństwu wielu naszych poprzedników, mogli głosić Dobrą Nowinę całemu światu.

Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
Polecamy wszystkich naszych braci starszych i cierpiących.
Obejmij ich swoim matczynym uczuciem i wlej w nich odwagę do naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego.

Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
Oddajemy pod Twe przemożne wstawiennictwo wszystkich naszych braci, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.
Jesteśmy im wdzięczni za ich życie franciszkańskie oraz ich wkład w budowanie Królestwa Bożego.

Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
Powierzamy nasze niewierności popełnione w życiu "według świętej Ewangelii" i prosimy o siłę do bycia wiernymi "formie życia" przekazanej nam przez "człowieka nieskończenie małego".

Tobie Maryjo, Matko Jezusa i nas wszystkich,
Składamy prośbę o wstawiennictwo i opiekę, gdyż odpowiedzialność bycia Bratem Mniejszym wymaga Twojego matczynego wsparcia.
Pomóż nam być skromnymi i niosącymi pokój,
Być zwiastunami sprawiedliwości i miłości,
Być wiarygodnymi w odczytywaniu znaków czasu,
Być nowymi i radosnymi,
Być prawdziwymi świadkami Ewangelii, otwartymi na współczesnego człowieka.
Amen
Tobie Maryjo, Dziewico Niepokalana składamy w darze te róże jako znak naszej miłości i zaufania, które mamy wobec Ciebie. W Twoje ręce powierzamy przyszłość Zakonu Braci Mniejszych.
Sergiusz M. Bałdyga OFM
Santa Maria degli Angeli, 23.10.2005

   powrót do spisu modlitw


   Litania do św. Franciszka Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, – módl się za nami.
Św. Franciszku, światło włoskiej ziemi,
Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Św. Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Św. Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony,
Św. Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,
Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Św. Franciszku, miłością bliźniego przepełniony,
Św. Franciszku, miłujący pokorę,
Św. Franciszku, wzorze pokuty,
Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Św. Franciszku, krysztale czystości,
Św. Franciszku, dobrami świata gardzący,
Św. Franciszku, patriarcho ubogich,
Św. Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Św. Franciszku, założycielu trzech zakonów,
Św. Franciszku, heroldzie wielkiego Króla,
Św. Franciszku, pogromco szatana,
Św. Franciszku, filarze Kościoła świętego,
Św. Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
Św. Franciszku, głoszący światu pokój i dobro,
Św. Franciszku, zwycięzco złości świata,
Św. Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Św. Franciszku, drogowskazie błądzących,
Św. Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Św. Franciszku, wielki orędowniku u Boga,
Św. Franciszku, święty nasz Ojcze,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.
   K. Módl się za nami św. nasz Ojcze Franciszku.
   W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

   Módlmy się. Boże, któryś nam ukazał wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego sługi, Serafickiego Franciszka, daj nam, prosimy, łaskę Twoją, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
   W. Amen.

   powrót do spisu modlitw


   Modlitwa franciszkańska
O Panie, uczyń z nas narzędzia
Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość,
tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie,
tam gdzie panuje krzywda;
jedność,
tam gdzie panuje rozłam;
prawdę,
tam gdzie panuje błąd;
wiarę,
tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję,
tam gdzie panuje rozpacz;
światło,
tam gdzie panuje mrok;
radość,
tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia,
co rozumieć;
nie tyle szukać miłości,
co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając,
rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
Amen.
   powrót do spisu modlitw


   Modlitwa do św. Franciszka
O Święty Franciszku, na Alwerni naznaczony stygmatami,
świat tęskni za tobą jako ikoną Jezusa ukrzyżowanego.
Potrzebuje twojego serca otwartego na Boga i na człowieka,
twoich stóp bosych i zranionych, twoich rąk przebitych i błagających.
Tęskni za twoim głosem słabym,
lecz silnym mocą Ewangelii.
Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom rozpoznać zło grzechu
i szukać oczyszczenia z niego w pokucie.
Pomóż im uwolnić się od samych struktur grzechu,
które gnębią dzisiejsze społeczeństwo.
Rozbudź w świadomości rządzących
potrzebę pokoju w ich krajach i między narodami.
Zaszczep w młodych twoją świeżość życia,
zdolną przeciwstawiać się zasadzkom wielorakich kultur śmierci.
Urażonym przez podłość wszelkiego rodzaju,
udziel, Franciszku, twojej radości z umiejętności przebaczania.
Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie, przez głód i wojnę,
otwórz na nowo bramy nadziei.
Amen.

Jan Paweł II
   powrót do spisu modlitw


   Koronka franciszkańska Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny
   I Radość – Maryja doświadcza jej w Domku Nazaretańskim, kiedy słyszy słowa pozdrowienia anielskiego oraz zwiastowania, że zostanie z wyboru Bożego dziewiczą matką oczekiwanego Mesjasza.
   1 x Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo – odmawiamy po każdej części koronki.

   II Radość – Maryja przeżywa serdeczną radość, gdy spotyka się ze swoją krewną Elżbietą, która za trzy miesiące urodzi syna, Jana, na którego całe długie życie oczekiwała z tęsknotą, nadzieją i modlitwą.

   III Radość – doświadcza jej Maryja głęboko i niewymownie, chociaż z daleka od ludzi, w szopie pasterskiej w Betlejem, w nocy, kiedy powiła swoje dzieciątko Jezus, a potem ujrzała aniołów i pasterzy.

   IV Radość – radość betlejemska jeszcze bardziej się wzmogła, gdy przybyli z daleka, ze Wschodu, mędrcy, którzy oddali pokłon, bo uznali w Dzieciątku Króla oraz złożyli swoje dary.

   V Radość – tę radość poprzedzają trzy dni zakłopotania i smutku, bo w czasie pielgrzymki Jezus zgubił się w drodze. Wracają z Józefem, a potem ogromna radość, bo odnalazła Go w świątyni Jerozolimskiej. Ujrzała mądrość Syna, który dopiero ma 12 lat, a wyjaśnia uczonym Księgi Święte Ludu Wybranego.

   VI Radość – podobnie było z tą radością. Ból był ogromny, cierpienie i łzy macierzyńskie, bo Syn został skazany i ukrzyżowany. Ale przyszedł Poranek Wielkanocny – Jezus żyje! Zmartwychwstał! Mówią, że najpierw ukazał się swojej Matce – inny, ale ten sam.

   VII Radość – tę radość Maryja przeżywa już nie na ziemi, ale w niebie. Tam na wieki będzie ze swoim Synem, ze Bogiem Ojcem, który stworzył Ją Niepokalanie Poczętą oraz z Boskim Oblubieńcem, Duchem Świętym; a nadto w gronie aniołów i zbawionych jako ich Królowa.
   powrót do spisu modlitw


   Do św. Ojca Franciszka
O, Mocarzu miłości – ziemski Serafinie,
Coś tak ukochał Boga na tej łez dolinie,
Niechaj się w nas rozpali żar świętej miłości,
Aby gorzał wciąż w sercach i tu, i w wieczności.
   O, Wzorze posłuszeństwa Bogu i człekowi,
   Coś pragnął być posłusznym i nowicjuszowi,
   Niech Cię naśladujemy w tej tak wzniosłej cnocie,
   Która niebo otwiera i łask daje krocie.
O, Kapłanie ubóstwa – Święty Biedaczyno,
Niech kochamy tę cnotę za Twoją przyczyną,
Ty wzgardziłeś tym światem, jego ponętami,
Teraz się cieszysz w niebie Świętych rozkoszami.
   Wonna Lilio czystości – wszelkich cnót zwierciadło,
   pomóż nam przezwyciężyć naturę upadłą;
   Jakoś Ty był naznaczon Chrystusa Ranami,
   Daj nam zwycięstwo w boju z ciała pokusami.
O Mistrzu poświęcenia, a Królu pokory,
Niech podążymy wszyscy w Twego życia tory.
Znajdziemy skarb ukryty w roli serca swego,
Będziemy hymny śpiewać do Boga naszego.

s. Apolonia Anna Rek – klaryska
   powrót do spisu modlitw


   Byłeś dla wszystkich bratem
Byłeś dla wszystkich bratem
w miłości i prostocie,
życzliwość uśmiechami
siałeś w krąg jako stokrocie.
   Wszystkim mówiłeś: "bracie",
   "siostro" – wołałeś z dala.
   Płomień miłości Boga
   stosem się w Tobie palił.
Twe ręce wyciągnięte,
ramiona Twe rozwarte.
Hymn, swej miłości piszesz
na pustej świata karcie.
   Święty Franciszku, cichy
   Jak polne kwiaty w miedzy,
   a cały świat o Twoim
   kochaniu się dowiedział.
Franciszku, tak ubogi
jak nagi listek w burzy,
a na wezwanie Twoje
miliony Panu służą.
   Franciszku, tak pokorny
   jak trawa z drogi polnej.
   A oto na ołtarzu
   stanąłeś w tęcz okolu.
Wiekom przyświecasz wzorem
i wieki inspirujesz,
bo Pana i człowieka
– jak dotąd nikt – miłujesz.

Wanda Łakowiczówna
   powrót do spisu modlitw


   Prowadź do Betlejem… (Do św. Franciszka w czasie Adwentu)
ŚWIĘTY Franciszku
zetrzyj jak szkolną tablicę
(przynajmniej na czas Adwentu)
nasze wiecznie uczniowskie,
pisane kredą zadania,
funkcje,
wzory,
równania…
niech będą czystą,
zupełnie czystą
aż do narodzenia Bożego Słowa,
by później mogło Ono wcielić
również i tutaj
Alfą i Omegą

Amen.

Sergiusz Rabinin
   powrót do spisu modlitw


   Święty Franciszku… (Do św. Franciszka na Boże Narodzenie)
Święty Franciszku,

mocny i twardy jest kokon mroku,
którym się człowiek otoczył…
Sam już z niego nie wyjdzie…

Pomóż więc mu:

weź te kokony w swe ręce,
zanieś do Betlejemskiej Stajenki,
powtykaj w siano obok Dzieciątka…

Może stanie się cud,
może pękną, rozluźnią się,
może wyjdzie z nich Człowiek

Święty Franciszku,
Nastaw wszystkie nasze zwrotnice
ziemskie i kosmiczne
na jeden tor: – Gwiazdy z Betlejem.

Wszystkie inne tory zwodzą,
tylko na tym torze przyszłość…

Sergiusz Rabinin
   powrót do spisu modlitw


   Preghiera a Santa Chiara
Chiara, cuore traboccante,
accendi la gioia.
Chiara, pazza d’amore,
orienta la nostra tenerezza.
Chiara, di nome e di vita,
guidaci nella notte.
Chiara, irruenza dello Spirito,
dissipa i nostri timori,
Chiara, lucerna sopra la mensa,
uniscici come famiglia.
Chiara, dagli occhi limpidi,
togli la polvere dalle nostre palpebre.
Chiara, madre e sorella, prega per noi.
Prega pre queste mani
che a volte si confondono.
Prega per questi occhi
che a voltesi chiudono.
Prega per questo cuore
che non ama come dovrebbe.
Chiara, madre e sorella,
prega per la pace che ci manca,
per la speranza che non abbiamo,
per la gioia che si spegne.
Chiara, madre e sorella,
prega il Signore perché ci conceda
il dono della fedeltà
e il dono di nuovi fratelli e nuove sorelle.

Jose R. Carballo OFM
Ministro generale

   powrót do spisu modlitw


   Litania do św. Antoniego Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, – módl się za nami
Święty Antoni, chwało miasta Padwy,
Święty Antoni, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, wierny synu św. Franciszka,
Święty Antoni, mężu wielkiej modlitwy,
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,
Święty Antoni, lilio czystości,
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,
Święty Antoni, miłujący życie ukryte,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, żarliwy apostole,
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, skarbnico Pisma Świętego,
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, zwalczający występki,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,
Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,
Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,
Święty Antoni, święty całego świata.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.
   K. Módl się za nami święty Antoni.
   W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

   Módlmy się. Boże, który świętego Antoniego obdarzyłeś nie tylko łaską chrztu świętego, lecz także łaską powołania kapłańskiego i zakonnego, z ufnością prosimy, spraw, aby młodzi chłopcy i dziewczęta rozpoznali swoje życiowe powołanie zgodnie z Twoją najświętszą wolą oraz wiernie i gorliwie szli drogą powołania, służąc bliźnim i Kościołowi oraz pomnażając Twoją chwałę na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
   W. Amen.

powrót do spisu modlitw

Zostaw komentarz