o. Salezy OFM

Słów kilka o autorze:

imię: Salezy
nazwisko:
wiek:
rodzinna miejscowość:
szkoła (praca):
zainteresowania:

   Spis wierszy:

   Porcjunkula – Testament świętego Franciszka


   Porcjunkula – Testament świętego Franciszka
I.
Mała kapliczka w ogromnym kościele,
ot, taka mała kruszyna;
kazałeś nam kochać to miejsce Franciszku,
bo tu się nasz Zakon zaczyna.

II.
I gdyby was nawet wyrzucić stąd chcieli –
mówiłeś – to drugą stroną wracajcie,
pod żadnym pozorem i za nic na świecie
Porcjunkuli nie opuszczajcie!

III.
Bo miejsce to święte i w łaski bogate,
prosto od Boga płynące,
a Jego i Pani Anielskiej obecność
rozjaśnia serc mroki jak słońce.

IV.
To tu, kiedy z drogi wracałeś znużony
szukałeś duchowej ochłody
i całą spragnioną swą duszą czerpałeś
z tej studni "Żywej Wody".

V.
To tu świętą Klarę w gronie współbraci
w drugim Zakonie witałeś,
a kiedy przyszła twej śmierci godzina,
tu Bogu duszę oddałeś.

VI.
A potem przez wieki i "Burze dziejowe",
co tą krainą targały,
twoi, Franciszku "duchowi synowie"
przy Pani Anielskiej wciaż trwali.

VII.
A gdy się ziściło moje marzenie
i wszedłem do tej kaplicy,
kiedy dotknąłem muru z kamieni,
co tyle lat sobie liczy,

VIII.
klęknąłem w półmroku, w stronę,
gdzie wieczna lampka się pali – spojrzałem
i tę "Cząsteczkę", Maryi Anielskiej kościółek,
też pokochałem.

   powrót do spisu wierszy

Zostaw komentarz