Audycje

 

Pasja w Panewnikach.

Audycja wyemitowana 16 marca 2015 r. w Polskim Radiu Katowice.

 

Plik udostępniony dzięki uprzejmości Pana Jacka Filusa, Szefa Anteny Polskiego Radia Katowice. 

*     *     *

 


 

 

Podsumowanie Dni Skupienia 20+, które odbyły się w FCMP "Trzej Towarzysze" w dniach 19-21 grudnia 2014 r.

Dziękujemy Mateuszowi K. za udostępnienie nagrania.

 

Źródło: m.soundcloud.com

*     *     *

 


 

 

Radio eM 107,6 fm
Podsumowanie Archidiecezjalnego Spotaknia Młodych w Piekarach Śląskich - 20-22 czerwca 2014 r.

 

Źródło: www.radioem.pl

*     *     *

 


 

 

Audycja w Radiu eM 107,6 fm
10 kwietnia 2014 r.
"eM jak Miłosierdzie. Caritas w działaniu"

 

Rozmowa z o. Idzim, o. Euzebiuszem i br. Bazylim
Rozmawia Katarzyna Widera – Podsiadło

 

Źródło: www.radioem.pl

*     *     *

 


 

Anna Musialik

 

Słowa na Wielki Post i nie tylko…

 

Rozmowy z prof. Antonim Jozafatem Nowakiem OFM
Rozmawia Anna Musialik

 

Źródło: www.radio.katowice.pl

 

Anna Musialik

*     *     *

o. Jozafat Antoni Nowak OFM

Dobro i zło, miłość, wolność, prawda – filozofowie od stuleci pytają o ich sens. W naukach humanistycznych nie brakuje definicji, a wielu ludziom wydaje się, że nic nowego nie można już na ten temat powiedzieć. Człowiek pytający o swoją chrześcijańską tożsamość nie może tych pojęć lekceważyć, nie powinien też pomijać takich słów jak: sumienie, grzech, wina.

Prof. Antoni Jozafat Nowak OFM psycholog i antropolog przez wiele lat wykładał psychologię, teologię duchowości, medycynę pastoralną w KUL-u i w seminarium duchownym swej macierzystej prowincji zakonnej (Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach). Jest autorem wielu publikacji naukowych i książek z zakresu psychologii życia wewnętrznego, szczególnie w jej wymiarze religijnym. Pisał o pseudomistyce, parapsychologii, formacji świadomości moralnej, o psychologii eklezjalnej, o tzw. procesie chrystoformizacji oraz o osobowości sakramentalnej. W tym roku obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa.

Rozmowy z ojcem Antonim Jozafatem w programch "Droga", przygotowane były na czas Wielkiego Postu, a dotyczyły również sakramentu pojednania i eucharystii.

o. Jozafat Antoni Nowak OFM

 


 

Sylwia Sułkowska

 

Ślady na piasku

 

„Patrz, co zostało, Popatrz, jak mało, Jakiś kwiat, jakiś list, W piasku ślad…” (Fragm. tekstu piosenki Budki Suflera)

 

…co prawda tekst piosenki Budki Suflera nie był bezpośrednią inspiracją przy tworzeniu audycji, ale po części oddaje to, o czym chcemy mówić. Opowiadamy o „śladach na piasku”- które trzeba zachować od zapomnienia lub o takich, które warto odszukać. Audycje wprowadzają w świat kultury i religii poprzez indywidualne spojrzenie autorek. Od reportażu, przez formy literackie po dyskusje specjalistów prowadzone w studiu.

(…)

Sylwia Sułkowska opowiada o Rodzinie z jej codziennymi i niecodziennymi problemami, a także o podróżowaniu do miejsc świętych. „Kiedy podróżowanie i zwiedzanie może stać się formą pielgrzymki”.

Program Pierwszy Polskiego Radia, środa, godzina 23.30

 

Źródło: www.polskieradio.pl

Sylwia Sułkowska

*     *     *

 

 


 

 

o. Fabian Gerard Watzulik OFM

Waculik (Watzulik) Gerard OFM (1910-1945), imię zakonne Fabian, kapelan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Urodził się 9 sierpnia 1910 w Piekarach Śląskich, w rodzinie Józefa i Matyldy z d. Guss. W domu używano języka niemieckiego. Gerard uczył się w szkołach niemieckich i nie znał języka polskiego. Po maturze studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Wstąpił do zakonu franciszkańskiego 25 stycznia 1933 w Wieluniu. Tak w nowicjacie, jak i podczas studium teologicznego w zakonnym seminarium we Wronkach (1934-1937) nauczył się języka polskiego. Czuł się Polakiem. Święcenia kapłańskie przyjął 26 września 1937 i objął funkcję wikariusza przy parafii w Panewnikach.

W styczniu 1940 roku w obawie przed aresztowaniem opuścił Panewniki. Przekroczył granicę austro-węgierską i dostał się do Jugosławii. Na wiadomość o tworzącym się Wojsku Polskim na Bliskim Wschodzie opuścił Chorwację i w towarzystwie konfratrów: o. Palii i o. Szawerny dostał się do Syrii, gdzie w Bejrucie, w ośrodku zbornym WP zgłosił się jako ochotnik do służby wojskowej. W lipcu 1940 roku otrzymał nominację na kapelana i tę funkcję pełnił kolejno w różnych jednostkach wojskowych. Brał udział w walkach w Libii i na froncie włoskim, nie wyłączając bitwy pod Monte Cassino. Na polach bitewnych odznaczał się niezwykłą odwagą. Na koniec jako kapelan Samodzielnej Kompanii Komandosów poniósł śmierć niemal u kresu kampanii włoskiej w bitwie nad rzeką Gaiano k. Bolonii 19 kwietnia 1945, trafiony przez hitlerowskiego snajpera w chwili, gdy pochylony udzielał pomocy religijnej rannemu żołnierzowi. Pochowany na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Bolonii, został odznaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Militari.

 

Źródło: www.encyklo.pl

Inne: pl.wikipedia.org / www.prowincja.panewniki.pl

 

 

Poniższy film przedstawia historię o. Fabiana Gerarda Watzulika OFM, kapelana 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych, jednostki wchodzącej w skład II Korpusu generała Władysława Andersa i walczącej na froncie włoskim w 1945 roku. Ojciec Watzulik jest jednym z bohaterów tej jednostki. 
Bolonia 21 – F – 2 to reportaż historyczny z miejsca ostaniej bitwy Polaków na froncie poludniowym, oparty o zeznania świadków, ale ze współczesnymi obrazami.

 

 


 

Zostaw komentarz