Juniorat i seminarium

 

   Pierwsze śluby zakonne, które złożysz po ukończeniu Nowicjatu, zwane są profesją czasową. Stajesz się teraz jednym z Braci Mniejszych (śluby te odnawia się co roku, aż do ostatecznych ślubów wieczystych).
Rozpoczyna się kolejny etap Twojej franciszkańskiej drogi. Trafiasz do Domu Profesów Czasowych (Junioratu) w Katowicach Panewnikach.
Tu również działa Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych.
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice-Panewniki
tel./fax: 032 / 252 68 05
e-mail: rektorat@panewniki.pl
Dom Formacji Początkowej
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice-Panewniki
tel.: 032 / 801 15 54
e-mail: dfp@panewniki.pl
Pozostaniesz tu aż do złożenia ślubów wieczystych. Czeka Cię teraz sporo nauki. Jeśli zechcesz być kapłanem, masz przed sobą 6 lat studiów w Seminarium. Jako przyszły kapłan odbędziesz również praktykę w parafii. Bracia nie będący klerykami również studiują wybrane przedmioty, a także uczą się zawodu lub podejmują studia wyższe.Czy wiesz, że w ciągu ponad 50 lat Seminarium w Panewnikach wydało aż 360 kapłanów?

   JUNIORAT
Juniorat rozpoczyna się od złożenia ślubów czasowych, aż do złożenia ślubów wieczystych. Dom Formacji Początkowej (DFP) jest w Katowicach Panewnikach. Formacja w DFP trwa 4 lata i jest przeznaczona dla braci, którzy nie będą przyjmowali święceń kapłańskich. Wypełniona jest ta formacja pogłębianiem znajomości Pisma Św., teologii i franciszkanizmu. Bracia przygotowują się do konkretnych posług w klasztorach jako:

   Formacja ta potrzebna jest braciom, aby mogli w przyszłości dobrze wykonać powierzone zadania i współtworzyć życie duchowe we wspólnocie.
Po zakończeniu tego etapu formacji i złożeniu ślubów wieczystych, bracia udają się na wyznaczone placówki do klasztorów naszej prowincji.

Zostaw komentarz