Ingres o. Pierbattisty Pizzaballa OFM…

Ingres o. Pierbattisty Pizzaballa OFM, Kustosza Ziemi Świętej – Jerozolima 2,3 czerwca 2004 r. – 25 zdjęć, © o. Jerzy Kraj OFM

 

Wielowiekowym zwyczajem najwyższym przełożonym każdej wspólnoty prowincjalnej franciszkanów jest prowincjał. Przełożony Kustodii Ziemi Świętej, prowincji opiekującej się miejscami świętymi, jest nazywany Kustoszem. Jest on głównym stróżem miejsc uświęconych obecnością samego Zbawiciela i jego Matki Maryji. Kustosz wybierany jest przez braci i zatwierdzany przez Stolicę Świętą. Rezyduje w klasztorze Najświętszego Zbawiciela (San Salvatore) w Jerozolimie. Do pomocy Kustoszowi wybierani są bracia wchodzący w skład tzw. dyskretorium. Każdy z nich jest przedstawicielem konkretnej grupy językowej. Franciszkanie pracujący w Kustodii pochodzą z różnych prowincji całego świata.
   15 maja 2004 roku przez watykńskie centrum prasowe ogłoszona została nominacja nowego Kustosza Ziemi Świętej. 258 Kustoszem wybrany został 39-letni Włoch o. Pierbattista Pizzaballa OFM. Pochodzi z okolic Bergamo, włada biegle hebrajskim, gdyż dotychczas opiekował się wspólnotą katolicką języka hebrajskiego w Jerozolimie.
   W galerii zamieszczamy zdjęcia z uroczystego ingresu (od łacińskiego słowa ingredi – wchodzić – uroczystość przybycia, wprowadzenia nowego biskupa, a tutaj konkretnie kustosza) nowego Kustosza, najpierw do Starego Miasta Jerozolimy i klasztoru siedziby zarządu Kustodii (2. czerwca br.) oraz nastepnego dnia do bazyliki Bożego Grobu (3. czerwca br.).
   Nowemu Kustoszowi życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki św. Antoniego z Padwy, głównego patrona "Perły Misji Franciszkańskich".

o. Abraham Sobkowski OFM   

Jerozolima – Stare Miasto
oraz klasztor San Salvatore

 

 

Jerozolima
bazylika Bożego Grobu

 

Zostaw komentarz