Spotkanie odpowiedzialnych za narodowe duszpasterstwa…

Spotkanie odpowiedzialnych za narodowe duszpasterstwa powołań krajów europejskich w Strasbourgu w dniach 1-4 lipca 2004 r. – 18 zdjęć, © o. Sergiusz Bałdyga OFM
 

Odpowiedzialni za Narodowe duszpasterstwa powołań krajów europejskich zebrali się w Strasbourgu od 1 do 4 lipca 2004 r.
   Reprezentanci Kościoła europejskiego spotkali się, by wspólnie pogłębić znajomość duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego oraz zastanowić się jak najlepiej towarzyszyć młodym na drodze powołania. Tematem spotkania były słowa z ewangelii wg św. Łukasza: "Nauczycielu dobry, co mam czynić?".
   Zgodnie ze słowami Jana Pawła II (Kościół w Europie), uczestnicy spotkania pragną głosić, celebrować i służyć Ewangelii nadziei.
   W Europie poszerzonej o nowe państwa członkowskie coraz bardziej zawiązuje się współpraca na gruncie duszpasterstwa młodzieżowo-powołaniowego, czego wyrazem jest między innym przygotowanie i przeżycie Światowego Dnia Młodzieży 2005 r. w Kolonii (Niemcy).
   Uczestnicy mogli zapoznać się z wykładami i konferencjami między innymi: Gilberta Caffina – członka Międzynarodowego Biura ds. Wychowania Katolickiego przy Radzie Europy; Michaela Kuhna z Dusseldorfu, Ricardo Tonellego z Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Swoją pracę duszpasterską przedstawiły także Siostry Franciszkanki z Asyżu, pracujące w centrum młodzieżowo-powołaniowym razem z Braćmi Mniejszymi przy Bazylice Matki Bożej Anielskiej.
   Delegatami Polski byli: ks. Marek Dziewiecki, s. Alodia Witas – służebniczka oraz o. Sergiusz Bałdyga OFM.

   Informacja o Sympozjum na stronie www.franciszkanie.pl

SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH
ZA NARODOWE DUSZPASTERSTWA POWOŁAŃ KRAJÓW EUROPEJSKICH
Strasbourg 1-4 lipca 2004 r.
© o. Sergiusz Bałdyga OFM
 

Zostaw komentarz