Franciszkański Dzień Skupienia “San Damiano”

Pokój i dobro!

Jak już wspominaliśmy, chcemy w tym roku kalendarzowym głębiej pochylić się nad Słowem Bożym.

Tematami kolejnych dni skupienia będą miejsca związane z życiem Jezusa.

Zapraszamy na pierwszy w nowym roku dzień skupienia dla Młodzieży 14+.

Tematem będzie „Getsemani”.

Przez pierwsze trzy dni zapisują się osoby, które będą pierwszy raz na DSach; pozostali od 7 marca 2019 r., godz. 00:01. 🙂

ZAPISZ SIĘ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRMBsrWyne2FpQKOaGNZgfV7MI3ge7yHFualeKgz8xWuQlEA/viewform?vc=0&c=0&w=1

UWAGA !
Osoby niepełnoletnie zabierają ze sobą zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo w Franciszkańskim Dniu Skupienia „Carceri”.

Przykład zgody:

Ja, niżej podpisana/-y ……….., wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………. w Franciszkańskich Dniach Skupienia „San Damiano”, w dniach 15 – 17 marca 2019, organizowanym przez Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe „Trzej Towarzysze w Chorzowie, ul. Franciszkańska 1. Jednocześnie deklaruję, że syn/córka może sam/-a wrócić do domu lub zostanie odebrana/y po zakończeniu wydarzenia.
Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów…………………………………

oraz

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Chorzów, dn. …………..
…………………………………………………….
(imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas wyjazdu dn. …………………….. do …………………………… organizowanego przez Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo – Powołaniowe w Chorzowie oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na następujących polach eksploatacji: strony www i portale społecznościowe Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego, publikacje, książki, kroniki oraz tablice ścienne
i foldery w celu informacji i promocji FCMP, i z tego tytułu w przyszłości nie będą przedstawiali żadnych roszczeń finansowych.
…………………………………………………………………………………………………
( imię/imiona i nazwisko dziecka , klasa)
Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
..……………………………………………….
(czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów )

oraz

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA

 

Chorzów, dn.  …………….

…………………………………………………….

(imię i nazwisko obojga  rodziców/ prawnych  opiekunów, e-mail)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo – Powołaniowe „Trzej Towarzysze” z siedzibą w Chorzowie-Klimzowcu,
ul. Franciszkańska 1 w celu ubezpieczenia dziecka przez PZU S.A. na czas wyjazdu organizowanego przez nasze Centrum.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Centrum centrum@trzejtowarzysze.plspod adresu, którego goda dotyczy.

Informujemy, że dane dziecka nie będą przekazywane poza nasze Centrum ani udostępniane.

………………………………………………………………………………………………………

( imię/imiona i nazwisko dziecka , klasa)

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o ochronie danych osobowych(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. Poz. 922);

..……………………………………………….

                  (czytelne podpisy obojga  rodziców lub prawnych opiekunów )

Zostaw komentarz